Foto: Grad Bihać

Piše: Biscani.net

U sklopu obilježavanja Međunarodnog dana smanjenja rizika od katastrofa, dvodnevna međunarodna pokazna vježba započela je na području Općine Plitvička Jezera, a nastavila se u gradu Bihaću, konkretno na lokalitetu Gradska otoka. U ovoj impresivnoj vježbi sudjelovale su službe civilne zaštite Ličko-Senjske županije i Unsko-Sanskog kantona, uključujući i Civilnu zaštitu Grada Bihaća.

Tema prvog dana vježbe bila je spašavanje, evakuacija i zbrinjavanje ugroženih osoba i materijalnih dobara s područja pogođenog potresom. Drugi dio simulacijske vježbe usmjeren je na spašavanje ljudi i imovine na području koje je ugroženo poplavama. Glavni cilj ove pokazne vježbe bio je provjera spremnosti i osposobljenosti operativnih snaga civilne zaštite za izvršenje zadaća koje su u njihovom domenu nadležnosti i specijalnosti.

Osim toga, dodatni ciljevi vježbe bili su usmjereni prema unapređenju međusobne suradnje svih sudionika civilne zaštite. Ova aktivnost naglašava važnost pripreme i koordinacije u slučaju izvanrednih situacija te podiže svijest o smanjenju rizika od katastrofa u zajednici.

(Biscani.net)