Transparency International u BiH u suradnji s Agencijom za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije (APIK) okupio je danas predstavnike relevantnih domaćih i međunarodnih institucija i drugih tijela na Konferenciji u Sarajevu povodom Međunarodnog dana borbe protiv korupcije. Konferenciju su podržali Austrijska ambasada u BiH i USAID.

Vladu Unsko-sanskog kantona na Konferenciji, na kojoj su predstavljene ključne aktivnosti koje se provode u cilju suzbijanja korupcije, predstavlja Ervin Bibanovic, ministar unutrašnjih poslova.