Vlada Unsko-sanskog kantona, na danas održanoj vanrednoj sjednici, razmatrala je aktuelnu situaciju uzrokovanu migrantskom krizom.

– Kako je u posljednje vrijeme na području Unsko-sanskog kantona došlo do priliva većeg broja migranata, nego što su kapaciteti Kantona, kulminirali su problemi zbog prekobrojnosti migranata koji nemaju adekvatan smještaj. Vlada Kantona prinuđena je poduzeti mjere kako bi zaštitili živote, imovinu i druga prava i slobode građana Unsko-sanskog kantona, a ujedno zatečenim migrantima osigurali sve neophodne uslove za njihov boravak, na human način, kazao je premijer USK Mustafa Ružnić.

S ciljem stabilizacije stanja Vlada Unsko-sanskog kantona donijela je slijedeće zaključke:

1. Vlada Unsko-sanskog kantona izražava svoju opredjeljenost da se obezbijedi puna zaštita života i imovine građana kantona te puna sloboda kretanja stanovništva na području Unsko-sanskog kantona, stavljanjem u zakonske okvire boravak i kretanje migranata koji se nalaze na području Unsko-sanskog kantona, uz obavezu da se zaštite i prava migranata kao i da se obezbjede svi neophodni uslovi za njihov boravak na području Kantona na human način dostojan čovjeka.
2. Vlada Unsko-sanskog kantona zahtjeva od Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine, da putem policijskih agencija svih nivoa vlasti, preduzme sve neophodne korake i radnje kako bi se spriječio transport ilegalnih migranata prema području Unsko-sanskog kantona i time smanjio pritisak na Unsko-sanski kanton stvoren prilivom većeg broja migranata nego što su kapaciteti Kantona.
3. Vlada Unsko-sanskog kantona zahtjeva od Međunarodne organizacije za migracije (IOM) da hitno obezbjedi smještaj za migrante koji se nalaze na području graničnog prelaza Maljevac da bi se stvorili uslovi za deblokadu ovog graničnog prelaza.