U prostorijama MUP USK-a, dana 02.10.2018. godine, nečelnik Sektora uniformisane policije glavni inspektor Družić Šero, policijski komesar po ovlaštenju, primio je u radnu posjetu predstavnike Hrvatske policije. Radnom sastanku ispred Uprave policije MUP USK-a prisustvovao je i načelnik Ureda komesara, samostalni inspektor Prošić Suad, dok je delegaciju policije Republike Hrvatske predvodio načelnik Uprave kriminalističke policije ravnateljstva MUP R Hrvatske, Ante Gudelj, sa svojim saradnicima.

Tema današnjeg radnog sastanka između policijskih struktura Uprave policje MUP USK-a i MUP R Hrvatske , bila je unaprijeđenje dosadašnje prekogranične suradnje, učešće u zajedničkim projektima kao i zajedničke aktivnosti u borbi protiv svih oblika kriminala.

Posebna tema današnjeg sastanka bila je aktuelna migrantska kriza na području USK-a i Karlovačke županije kao dvije susjedne regije koje nose najveći teret migrantske krize kako u BiH tako i u RH. Dogovorena je daljnja suradnja posebno kad je u pitanju ova problematika, a sudionici današnjeg radnog sastanka su se složili , da se razmjena informacija i podataka mora podići na jedan viši nivo.

Svi sudionici radnog sastanka složili su se da je dosadašnja suradnja MUP USK-a i MUP RH veoma uspješna te da ovakav trend treba svakao nastaviti.