U organizaciji Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša u Vladi Unsko-sanskog kantona danas je organizovano potpisivanje sporazuma o dodjeli grantova drugim nivoima vlasti. Ministar Adnan Alagić potpisao je sa predstavnicima gradova i općina sporazume o dodjeli sredstava iz dva granta ukupne vrijednosti 720 000 KM.

Za projekte sanacije i uređenja lokalnih odlagališta otpada raspoređen je iznos sredstava od 500 000 KM a obuhvaćeni su projekti: nabavka inertnog materijala za prekrivanje deponije Kruškovača Gorjevac-I faza, Grad Bihać; projekat unaprjeđenje postojećeg odlagališta komunalnog otpada Meždre-Vlaški do, Grad Cazin; projekat unapređenja postojećeg odlagališta komunalnog otpada Meždre-Vlaški do, Grad Bosanska Krupa; projekat Sanacija deponije Vaganac-vodovodne instalacije u općini Bosanski Petrovac; projekat Sanacija i uređenje deponije komunalnog otpada Sanska brda u općini Sanski Most; projekat Ograđivanje i održavanje gradske deponije Radića most u općini Velika Kladuša te implementacija projekta nabavke rovokopača za sanaciju i uređenje deponije Peći u općini Ključ.

U ukupnoj vrijednosti od 220 000 KM potpisani su sporazumi za finansiranje projekata iz oblasti urbanizma, prostornog uređenja, građenja, energetske efikasnosti i zaštite okoliša. Ministar Alagić kazao je da su i ove projekte kandidovali gradovi i općine a grantovi su dodijeljeni za: za implementaciju projekta Park Aleja, Sportsko-rekreativna zona Aleja- I faza u Gradu Bihaću; implementaciju projekta Solar u Gradu Cazinu; unaprjeđenje energetske efikasnosti zgrade SP 30 ulaz C, D i E u ulici 511.Slavne u Bosanskoj Krupi; izradu energetskog pregleda za zgradu Općine Bosanski Petrovac; Izgradnja kanalizacione mreže aglomeracije Zdena – ulica Kolonija u Sanskom Mostu; projekat energetske rekonstrukcija zgrade organa uprave-povećanje energetske efikasnosti u Velikoj Kladuši; unaprijeđenje energetske efikasnosti i modernizacija javne rasvjete Alina luka u Ključu te projekat građenje/izrada probno – eksploatacionog bunara PEB-4 izvorište Musići u općini Bužim.