Proteklog vikenda u Podgorici je održana druga po redu Međunarodna konferencija učeničkih i studentskih domova Jugoistočne Evrope u kojoj je učestvovao i ministar Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta USK Edvin Alijanović.

Na plenarnom sastanku razgovaralo se o potencijalima domova u obrazovno-odgojnom radu, o regionalnoj saradnji, saradnji domova sa nadležnim ministarstvima, unapređenju uslova studiranja, života i rada mladih, dokvalifikaciji stručnog osoblja, edukacijama, bilateralnoj saradnji i sl.

U ovom dijelu konferencije održan je i bilateralni susret ministra Alijanovića i ministra prosvjete Crne Gore Miomira Vojinovića. Riječi je bilo o razmjeni iskustava, dobrim praksama u radu crnogorskog ministarstva sa studentima i otvaranju mogućnosti za unapređenje međusobne saradnje u narednom periodu.

Organizator konferencije je regionalno Udruženje učeničkih i studentskih domova Jugoistočne Evrope, čiji su članovi predstavnici ministarstava regiona, univerzitetski profesori, stručnjaci iz prakse, predstavnici institucija koje se bave pitanjima mladih i obrazovanja, kao i sami studenti.

(Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta)