Šef Ureda Svjetske banke u Bosni i Hercegovini Christopher Sheldon posjetio je danas, sa saradnicima, Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva gdje je sa ministrom Šemsudinom Dedićem razgovarao o tekućim i projektima koje Ministarstvo planira realizovati u saradnji sa Svjetskom bankom u narednom periodu.

Govoreći o predloženom Projektu otpornosti i konkurentnosti poljoprivrede (ARCP), ministar Dedić je naglasio važnost daljeg rada na jačanju otpornosti i konkurentnosti u poljoprivredi – od unapređenja poljoprivrednog informacionog sistema, sistema sigurnosti hrane, produktivnosti do prilagođavanja na klimatske promjene. Ovim projektom obuhvaćeno je jačanje poljoprivrednih lanaca vrijednosti kroz podršku investicijama i usvajanje novih tehnologija, te podrška izgradnji sistema navodnjavanja. Ukupna vrijednost projekta iznosi oko 60 miliona KM.

Sheldon je istakao da će Svjetska banka nastaviti podržavati aktivnosti i projekte ovog Ministarstva usmjerene na efikasnije upravljanje prirodnim resursima u sektorima poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, posebice u svjetlu klimatskih promjena i potrebe prilagođavanja na posljedice istih.

Razgovarano je također i o pripremama novog Projekta razvoja šumske privrede (FEDEP) u sektoru šumarstva, Programu modernizacije sektora pružanja usluga vodoopskrbe i odvođenja otpadnih voda, kao i Programu integrisanog razvoja koridora rijeka Sava i Drina (SDIP) koji su uključeni u Program javnih investicija FBiH, navedeno je na stranici Federalnog ministarstva poljoporivrede, vodoprivrede i šumarstva.