Jasmin Musić, savjetnik premijera USK i Hazim Kapić, ministar zdravstva u Vladi Unsko-sanskog kantona obišli su danas improvizirani centar za prihvat migranata u zgradi bivšeg đačkog doma u Borićima u Bihaću, u pratnji predstavnika Crvenog križa koji pomaže u prihvatu migranata, Zavoda za javno zdravstvo USK i direktorice Doma zdravlja Bihać Anele Softić Kasumović.

– Stanje na terenu je pod kontrolom ali daleko je to od uvjeta koje čovjek zaslužuje. Crveni križ, Zavod za javno zdravstvo i Dom zdravlja svakodnevno komuniciraju i koordiniraju aktivnosti, kaže ministar Kapić.

Jasmin Musić, savjetnik premijera USK ističe da Unsko-sanski kanton, u rješavanju problema oko prihvata migranata na human način i daljeg postupanja treba pomoć države.

Premijer USK Husein Rošić, koji je zadužio predstavnike Vlade i zdravstvenih insitucija da prate stanje i poduzimaju mjere prevencije, kaže da očekuje uskoro sastanak sa državnim ministrom bezbjednosti kako bi razgovarali o mjerama rješavanja problema.

– Do tada lokalni i kantonalni nivo, ograničeni u ovlastima i budžetima, poduzima aktivnosti u okviru svojih mogućnosti, kako bi i humano postupali prema migrantima i držali situaciju pod kontrolom, kaže premijer USK.

Tokom dana ministar Kapić je posjetio i Veliku Kladušu gdje je sa direktorom Doma zdravlja Senadom Okanovicem obišao improvizirani kamp migranata, šatorsko naselje u centru grada.

Konstatovali su potrebu za unapređenjem mjera prevencije zaraznih bolesti,kao i o potrebi pojačane finansijske pomoći Domu zdravlja. I u Velikoj Kladuši ukazuju na mogućnost pojačavanja migrantskog vala te da trebaju pomoć međunarodnih institucija koje su usmjerene na pomaganje državama koje su suočene s migrantskim krizama.