Denis Osmankić, ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta danas je potpisao Memorandum o saradnji sa  predstavnicima Sparkasse Bank.

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta podržalo je projekat edukacije učenika o finansijskoj pismenosti, kazao je ministar Osmankić.

Projekat je fokusiran na osnove finansijske pismenosti prilagođene djeci, kao što su razumijevanje novca, štednje,  osnovnih finansijskih pojmova na zanimljiv način što je ključno za formiranje odgovornih finansijskih navika. Uz edukaciju učenika,   osmišljen je i program za nastavno osoblje, kako bi se obezbijedili adekvatni materijali za jednostavno uključivanje finansijskog obrazovanja u postojeći kurikulum.