Ministrica pravosuđa i uprave u Vladi Unsko-sanskog kantona Ines Pušac, desetog januara, u Sarajevu je, u ime Vlade USK, uz ostale predstavnike federalnih kantona, potpisala Kolektivni ugovor za službenike organa uprave i sudske vlasti u Federaciji BiH.

Potpisivanja je organizovano u prostorijama Doma sindikata u Sarajevu.

Kolektivnim ugovorom je osigurano i sudjelovanje Sindikata u pripremi i izradi prednacrta i nacrta propisa koji regulišu oblast radno-pravnih odnosa službenika organa državne službe.