U ponedjeljak 04.04.2016. u Gradskoj galeriji Bihać, u sklopu projekta Kuriranje Grada, njemački umjetnik Mischa Kuball održao je predavanje/prezentaciju/diskusiju “Javna prepozicija / Public preposition”.

Pitanja funkcije i percepcije javnog prostora, umjetnosti u javnom prostoru i umjetnosti javnog prostora Kuball propituje kroz prezentaciju vlastitog umjetničkog projekta “Javne prepozicije”.

Kroz diskusiju sa posjetiocima Kuball je inicirao i jedan vid “spontanog performansa” u javnom prostoru-trgu ispred galerije.

Gradska Galerija Bihać