Može li se spasiti bihaćki Univerzitet?

mojusk.ba
Svjedoci smo brojnih afera koje posljednjih godina potresaju Univerzitet u Bihaću, počev od smjena dekana, neredovnih isplata uposlenicima pa do aktuelnog smanjenja broja upisanih studenata u prvu godinu studija na većini bihaćkih fakulteta.

Iako je naš Kanton jedan od rijetkih u Bosni i Hercegovini koji nimalo ne ulaže u obuku nastavnog kadra na Univerzitetu, brojni su primjeri mladih predavača koji pokazuju da naši studenti ipak mogu dobiti kvalitet i u današnje vrijeme i pored svih ometajućih faktora.

Ured za međunarodnu suradnju, Erasmus projekti razmjene studenata i osoblja su dobar početak za oporavak Univerziteta u Bihaću i poboljšanje plasmana ove visokoobrazovne ustanove na svjetskim rang-listama.

Među najaktivnijim suradnicima bihaćkog Univerziteta su naučni radnici Fakulteta zdravstvenih studija. Docent dr Huska Jukić upravo se vratio iz Osijeka, gdje je učestvovao na Internacionalnoj naučnoj konferenciji “With food to health” gdje je prezentirano više od 160 radova.

Viša asistentica na Fakultetu zdravstvenih studija i Islamskom pedagoškom fakultetu, mr Dijana Sulejmanović, također je, bez finansijske podrške bilo koje kantonalne institucije, odlučila akademsku godinu početi pokazujući svojim studentima da se u znanje mora ulagati. Naime, prije par dana je izlagala rad o historijatu istraživanja konformizma na tradicionalnom naučnuom skupu “Savremeni trendovi u psihologiji” kojeg je organizirao Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu, gdje je izabrana i za moderatora sekcije za Psihologiju ličnosti i socijalnu psihologiju. Sulejmanovićeva će već za nekoliko dana u Finskoj predstaviti novi rad na naučnom skupu Univerziteta u Helsinkiju, a krajem decembra učestvuje na konferenciji iz oblasti psihologije u Parizu.

Kotizacije za učešće na ovakvim skupovima iznose po nekoliko stotina eura, ne računajući troškove prijevoza i boravka. Međutim, uz ovakav optimističan pristup uposlenika bihaćkog Univerziteta, naši studenti imaju šansu dobiti obrazovanje kakvo zaslužuju. Razmjena iskustava s drugim stručnjacima svjetskog ranga i praćenje savremenih trendova u nauci svakako su preduvjet da se cjelokupan nastavni proces unaprijedi i da studenti bihaćkog Univerziteta dobiju znanja koja će biti upotrebljiva na tržištu rada.

Da li će ovaj trud biti cijenjen i nagrađen ili su univerzitetski profesori i dalje prepušteni sami sebi, ostaje da se vidi.0

Zadnje diskusije / FORUM

Anketa

Da li se osjećate sigurno u vlastitom gradu ?

Loading ... Loading ...