Od 25. oktobra, kada je imenovan na poziciju policijskog komesara Unsko–sanskog kantona, Mujo Koričić je kao prvi policajac ovog dijela države pregrmio kulminaciju migrantske krize. U nekoliko navrata je lično spriječio sukobe građana i migranata. Obezglavljena policija u USK je konačno dobila čovjeka od struke, šefa koji svoj profesionalizam prenosi na sve policajce i čovjeka koji nema problem bilo kome lupiti šakom o sto.

Svjedoče tome i njegovi raniji medijski istupi. Jedan od primjera je kada je u jednoj televizijskoj emisiji šefu Međunarodne organizacije za migracije u BiH (IOM) Piteru van der Overertu (Peter van der Auweraert) dao tačan broj o počinjenim krivičnim djelima i incidentima u kojima su učestvovali migranti.

– Uprava policije MUP-a USK evidentirala je 113 krivičnih djela i za koje je podnijela izvještaj o počinjenom krivičnom djelu ili izvještaj o događaju nadležnom tužilaštvu koja su počinili migranti. Evidentirano je i 35 narušavanja javnog reda i mira, 574 incidenta gdje su u najvećem broju oštećeni građani kako Velike Kladuše tako i Bihaća – odgovorio je Koričić.

Kontrolirati daljnji priliv migranata

Video je uskoro postao viralan i veliki broj korisnika društvenih mreža iz Bihaća i drugih gradova USK je podržao komesara.

Od početka migrantske krize policija Unsko-sanskog kantona izložena je neviđenim pritiscima. Kako se nosite s ovom krizom? 

– Uprava policije USK susreće se s novim sigurnosnim izazovima jer same migracije sa sobom povlače narušavanje sigurnosne situacije, prije svega kroz činjenje krivičnih djela, narušavanje javnog reda i mira i druge sigurnosne događaje. Također, nosi sa sobom i oblike organiziranog kriminala, trgovinu ljudima, pranje novca, trgovinu opojnim drogama, kao i činjenje drugih krivičnih djela. Nose sa sobom i uspostavljanje i otvaranje migrantskih centara na području USK, te kontrola priliva migranata predstavlja sigurnosni izazov za sve policijske službenike u obavljanju poslova i zadataka.

Policajci su prekovremeno angažirani. Odgovorno tvrdim da smo jedina agencija koja je u migrantsku krizu involvirana stoprocentno. Uprava policije MUP-a USK do krajnjih granica je opterećena ovom pojavom, a posebno kada se uzme u obzir činjenica da trenutno Upravi policije nedostaje oko 200 policijskih službenika.

U ranijem razgovoru ste kazali da je policijskom službeniku u ovom kantonu drastično promijenjen život. Ljudi i Vi s njima radite nadljudskim naporima. 

– Migrantska kriza na području BiH slomila se na području USK. Situacija je do polovine oktobra bila nekontrolirana, što je prouzrokovalo i prosvjede građana jer je na 58.000 stanovnika u gradu Bihaću bilo skoro 7.000 migranta i to bez adekvatnog smještaja.

Kad smo kroz Operativnu grupu za kontrolu i nadzor migrantske krize, s novim sastavom Vlade Kantona, počeli upravljati situacijom, insistirali smo na jakoj koordinaciji svih agencija i institucija i saradnji s međunarodnim organizacijama. Neophodno je bilo kontrolirati daljnji priliv migranata, a međunarodne organizacije do danas su uspostavile pet privremenih prihvatnih centara. Ovdje bih naglasio da je u momentu mog prvog sastanka s ministrom sigurnosti BiH Mektićem 23. oktobra, prema slobodnoj procjeni, na području USK bilo između 6.000 i 7.000 migranata s tendencijom povećanja dolaska na minimalno 150 dnevno.

Ne prođe nijedan radni dan da policijski službenik nije intervenirao po nekim događajima u kojima su učestvovali migranti. Često se policajci vanredno angažiraju. Prekidaju godišnji odmor ili redovan slobodan dan zbog situacija koje iziskuju povećani broj policijskih službenika na terenu, naprimjer blokada graničnih prijelaza, masovnih fizičkih sukoba, protesta građana, izmještanje migranata iz jednog u drugi prihvatni centar.

MUP je odradio svoj dio posla

Očigledno je da je teret pao na pleća Vašeg kantona. Šta Vam kažu iz vrha države?

– Tačno da je teret migrantske krize pao isključivo na Unsko-sanski kantona, posebno na Upravu policije i policijske službenike, a što sam već u prethodnom pitanju i objasnio. Većina poslova i zadataka nije u nadležnosti Uprave policije. Agencije čiji je primarni opis poslova postupanje u skladu sa Zakonom o strancima i Zakonom o azilu morale su reagirati pravovremeno i pružiti pomoć Unsko-sanskom kantonu u rješavanju i stavljanju migrantske krize pod kontrolu.

Koga smatrate odgovornim?

– Postoje li krivci i ko su oni, nije na meni da određujem. Ali činjenica je da je na području USK najveći broj migranata i da je teret migrantske krize isključivo na Unsko-sanskom kantonu. Tražili smo, zbog nedostatka smještajnih kapaciteta, kao i pogoršane sigurnosne situacije, a na koju su građani reagirali samoorganizirano, smanjenje priliva migranata. Međutim, nismo dobili konkretne odgovore jer su migracije isključiva nadležnost državnih nivoa vlasti. MUP je odradio svoj dio posla.

Kakvu komunikaciju imate s međunarodnim organizacijama, prije svih sa IOM-om?

– Saradnja s institucijama koje se bave zbrinjavanjem i prihvatom migranata je na odgovarajućem nivou posljednjih mjeseci. Želim da naglasim i dobru koordinaciju s Vladom USK i Operativnom grupom za koordiniranje aktivnostima i nadzorom nad migrantskom krizom na području našeg kantona.

Posljednji slučaj ubistva djece i samoubistva oca u Bihaću potresao je regiju. U ovom vremenu medijske ekspanzije mora se primijetiti da ste ipak profesionalno odradili posao, na taj način stavljajući tačku na sve špekulacije. 

– Slučaj trostrukog ubistva i samoubistva na području i Bihaća i cijele države je izazvao veliku pažnju građana. Uprava policije je odmah poduzela sve mjere i radnje da građane obavijesti o svim bitnim informacijama kako bi spriječila sve moguće špekulacije vezane za događaj.

Od trenutka kada ste preuzeli funkciju komesara MUP-a USK imate pune ruke posla.

– Posao policijskog komesara je dinamičan i odgovoran. Energiju za ovaj posao crpim iz želje i volje za stvaranjem boljeg i sigurnijeg okruženja za sve građane USK-a, a samim tim i šire društvene zajednice. Naravno, da ne zaboravim svoj kolektiv, stvaranjem boljih uvjeta za rad svim uposlenima u Upravi policije MUP-a USK-a da mogu časno i s ponosom obavljati povjerene poslove i zadatke.

Human odnos prema migrantima

Posljednjih dana smo svjedočili snimcima na kojima hrvatska policija nogama šuta migrante vraćajući ih nazad u BiH. U razgovorima s migrantima nijedan nije rekao da ih je bh. policija tukla. Zadržan je taj profesionalizam i socijalna osjetljivost prema tim nesretnim ljudima. Jeste li ponosni na činjenicu da nijedan policajac nije ukaljao čast profesije kojom se bavite?

– Kad je u pitanju snimak koji je objavljen u medijima, sa ove pozicije ne mogu komentirati jer to nije u nadležnosti Uprave policije MUP-a USK. Ali svakako mogu biti ponosan kao prvi čovjek Uprave policije, a što sam već naveo, da svi policijski službenici obavljaju svoje zadatke profesionalno i u skladu sa zakonom, te da se u svom radu prije svega humano odnose prema migrantskoj populaciji. Do sada nismo imali primjedbi na rad policijskih službenika.

Pouzdano znam da ste lično spriječili sukob migranata koji su vozom krenuli iz Sarajeva, kada je voz zaustavljen prije Bihaća, jer su stotine građana bile na protestima.

– Najbitnije je da smo spriječili moguće incidente između građana i migranata koji su se u tom trenutku kretali vozom ka Bihaću. Građani su se uputili ka željezničkoj stanici, u čemu smo ih spriječili. Smatram da je naša procjena u tom trenutku bila najbolja. Zaštitili smo i građane i migrante.

Partnerski odnos s građanima

Nedavno smo imali zabilježen slučaj silovanja bolesne djevojke. Brzim reakcijama počinioci su uhapšeni, sprovedeni u Tužilaštvo. Koliko Vam građani pomažu svemu?

– Kad je u pitanju saradnja građana i Uprave policije, možemo biti zadovoljni, ali, bez obzira, svakodnevno kroz redovne zadatke, a i kroz projekt rada policije u zajednici, želimo poboljšati ovu saradnju, stvoriti partnerski odnos između zajednice i Uprave policije.

Teška krivična djela

Imate li poruku za građane Bihaća i USK?

– Želim poručiti građanima da u Upravi policije MUP-a USK vide dobrog partnera i da stojimo na raspolaganju svim građanima da im obezbijedimo sigurne uvjete za život i njihovu imovinu. Uprava policije je opredijeljena za snažan rad na suzbijanju svih oblika kriminaliteta, naročito onih teških krivičnih djela.