Policijski odbor je poništio listu kandidata za čin mlađi inspektor u MUP USK. Prema dokumentu objavljenom na oglasnoj ploči u MUPu USK, usvojena je žalba kandidata te će biti ponovljena procedura testiranja.

Pročitajte kompletnu obavijest Komisije koja je provela proceduru:

Obavještavaju se kandidati koji su se prijavili na Javni oglas za popunu upražnjenih radnih mjesta policijskih službenika u Upravi policije MUP-a USK-a za početni čin mlađi inspektor objavljen  u  sredstvima  javnog  informisanja  dana  23.07.2016.godine,  da  je  Policijski  odbor  svojim rješenjem  broj:  05-01/02-34-2-44/16  od  dana  09.11.2016.godine  usvojio  žalbu  kandidata  za policijskog  službenika  pod  širfom  077,  izjavljenu  na  Listukandidata  koji  su  uspješno  završili testiranje   i   stekli   uvjet   za   nastavak   daljeg   procesa   odabira   broj:   05-04/01-3-34-270/16   od 03.10.2016.godine.

Policijski odbor je poništio naprijed navedenu Listu i predmet vratio prvostepenomorganu –Komsiji za izbor policijskih službenika u čin mlađi inspektor na ponovni postupak.

Rješenjem je naloženo Komisji da održi ponovno testiranje, odnosno ponovi “posebni pisani test” sa svim kandidatima koji su prostupili testiranju dana 20.09.2016.godine.

Također, Policijski odbor je Komisiji naložio da izvrši ponovno testiranje fizičkih sposobnosti svih kandidata koji zadovolje na “posebnom pisanom testu” i steknu uslov za pristup “testu fizičke sposobnosti”, te nakon završenog testiranja sačini Listu kandidata koji su uspješno završili testiranje, te stekli uslov za nastavak daljeg procesa odabira.

Napomena:

Obavještavaju se kandidati koji su pristupili “posebnom pisanom testu” održanom dana 20.09.2016.godine da redovno prate obavještenja putem oglasne ploče i web stranice MUP USK Bihać o datumu, mjestu i vremenu održavanja ponovljenog “posebnog pisanog testa”.

 

http://i1.wp.com/usn.ba/mediji/uploads/2016/11/ponistenkonkurs.jpg
/usn