Skupština Unsko-sanksog kantona na vanrednoj sjednici u Bihaću, smijenila je Vladu USK, te na istoj sjednici izabrala novog premijera i devet novih ministara. Novu Vladu čine kadrovi A SDA, SDP-a i DF. Za premijera je imenovan Mustafa Ružnić (A SDA), a ministri su:

Jasmin Karabegović, ministar unutrašnjih poslova

Damir Redžić, ministar pravosuđa i uprave

Zlatka Šepić, ministrica finansija

Amel Kamenčić, ministar privrede

Hadzim Kapić, ministar zdravstva, rada i socijalne politike

Damir Omerdić, ministra obrazovanja, nauke, kulture i sporta

Adnan Alagić, ministar za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša

Almir Mašinović, ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumartva

Sandi Salkić, ministar za pitanje boraca i ratnih vojnih invalida

Na sjednici je ranije smijenjen i predsjedavajući Skupštine USK Nijaz Hušić (SDA). Za novog predsjedavajućeg izabran je Rasim Pajić (A SDA).