Premijer Unsko-sanskog kantona Izudin Saračević sazvao je danas u Bihaću vanrednu sjednicu Vlade Unsko-sanskog kantona kako bi bile razmotrene i usvojene upisne kvote za predstojeću akademsku godinu na fakultetima Univerziteta u Bihaću.

S obzirom na trenutno stanje, u kom Senat Univerziteta ne funkcionira, upisne kvote na razmatranje i usvajanje Vladi predložio je Adis Muharemović, ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta.

“Mi smo predložili ove kvote prema prijedlogu organizacionih jedinica Univerziteta. Nažalost, ovaj prijedlog nije usvojen na sjednici Senata, s obzirom na probleme koje imamo na Univerzitetu. Međutim, Vlada je reagovala i usvojila upisnu kvotu kako bi upis studenata krenuo u roku. Upisna kvota je utvrđena za sve fakultete i svi studenti moći će se u roku upisati na željeni fakultet“, kazao je Muharemović.

Radi kvalitetne i činjenicama potkrijepljene rasprave, u radu sjednice sudjelovao je i direktor Službe za zapošljavanje USK Rifat Dolić.

On je iznio podatke da se, na osnovu analize tržišta rada, na evidencijama Biroa za zapošljavanje nalazi najviše: profesora (480), diplomiranih ekonomista (450) i diplomiranih pravnika (285), dok nedostaje kadrova medicinske struke, farmacije i tehničkih profila, a šire gledano, tržište u okruženju treba također kadrove medicinske struke, određenih tehničkih zanimanja, informatičare i projektante.

“Ove godine smo imali po prvi put podatke sa kojima raspolaže Služba za zapošljavanje USK, odnosno da vidimo šta tržište kaže u tom smislu, pa smo se pomogli i sa tim podacima i pokazateljima prilikom formiranja upisnih kvota. Željeli smo i doznati koliko se pojedine struke, prije svega diplomirani pravnici i ekonomisti, zadržavaju na birou za zapošljavanje“, kazao je Saračević.

On je istakao da je Vlada željela uspostaviti i korelaciju između broja studenata i broja uposlenih na Univerzitetu, dodavši da je već danas donio Odluku na osnovu koje bi svi fakulteti mogli raspisati konkurse za upis studenata na sva tri ciklusa.

Predložene upisne kvote za upis na I ciklus studija za visokoobrazovne ustanove Univerziteta u Bihaću dijelom su izmijenjene, uglavnom smanjujući broj mjesta za redovni studij na pojedinim fakultetima, dok je povećan broj mjesta za redovne samofinansirajuće studente. Vlada USK danas je dala saglasnost i za upisne kvote na II i III ciklus studija.

Na današnjoj sjednici ukazano je i da će se Univerzitet u Bihaću ubuduće morati sve više prilagođavati potrebama tržišta pri planiranju upisa studenata, a ne prema zaposlenom nastavnom kadru.

Iz Vlade nisu precizirali koliko će tačno studenata biti upisano ove godine, no kazali su da je ta brojka veća nego broj učenika koji će ove godine završiti srednje škole na prostoru USK.

/klix.ba