U Sarajevu je upriličena dodjela certifikata bonitetno izvrsnim kompanijama iz BiH za 2023. godinu u organizaciji Dun & Bradstreet u partnerstvu sa privrednim komorama iz BiH.

Javno preduzeća Nacionalni park “Una” je dobitnik certifikata bonitetne izvrsnosti za 2023. godinu sa ocjenom AA kojom potvrđuje pripadnost samom vrhu poslovanja. Direktor Nacionalnog parka “Una” Amarildo Mulić s ponosom je preuzeo nagradu.

Kompanija Dun & Bradstreet (D&B) je vlasnik najveće svjetske baze podataka, koja sadrži više od 250 miliona podataka o poslovanju za više od 250.000.000 kompanija iz 220 zemalja svijeta.

Poslovni susret su organizirani s ciljem da se istaknu i okupe najbolje kompanije koje su nosioci razvoja privrede regije u kojoj posluju, ali i da međusobno podijele informacije kako kompanije mogu uštediti vrijeme i novac i poboljšati finansijsko izvještavanje i donošenje odluka u poslovnom sektoru korištenjem aplikacija za usklađenost, finansije i analitiku.