U Meteorološkoj stanici u Bihaću ove sedmice instalirana je mobilna mjerna stanica zahvaljujući kojoj je grad na Uni, prvi put nakon 30 godina, dobio prve izvještaje o kvaliteti zraka. Izuzetno vrijedan uređaj donacija je Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA), u okviru trogodišnjeg projekta “IMPAQ”. S ciljem jačanja kapaciteta za upravljanje kvalitetom zraka i poboljšanje kvalitete zraka u BiH, ovaj projekat implementira Švedska agencija za zaštitu okoliša (SEPA).

U prvim danima probnih mjerenja, na zadovoljstvo eksperata, monitoring pokazuje kako je zrak čist. Ovo je svakako jedan od preduslova promocije turizma ali i organske proizvodnje u ovom kraju, istaknuto je na predstavljanju ovog uređaja lokalnim organima vlasti od strane predstavnika Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH (FHMZBiH) te Švedske agencije za zaštitu okoliša (SEPA).

Ministra za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Unsko-sanskog kantona, Adnana Alagića, i njegovu pomoćnicu za zaštitu okoliša i komunalne djelatnosti, Mersiju Talić, sa načinom njenog rada upoznali su direktor FHMZBiH, Almir Bijedić i stručni saradnik u Sektoru životne sredine, Enis Omerčić.

“Mobilna mjerna stanica bilježi koncentraciju lebdećih čestica PM10 i PM2.5, sumpordioksida, ozona, ugljičnog monoksida i azotnih oksida, što predstavlja standardni set praćenih polutanata koji imaju najveći negativni utjecaj na zdravlje ljudi“, pojasnio je Enis Omerčić, stručni saradnik u Sektoru životne sredine. Omerčić je dodao kako je njenim puštanjem u rad Bihać stavljen na federalnu mapu monitoringa kvalitete zraka, ali i na mapu Evropske okolišne agencije.
Suzana Gotovac Atlagić, lokalna projekt koordinatorica za IMPAQ, istakla je kako je Švedska agencija za zaštitu okoliša (SEPA) među osnovnim prepoznala potrebu BiH za jačanjem infrastrukture i kapaciteta neophodnih za rad na poboljšanju kvaliteta zraka.
„Eksperti ove agencije su pripremili ovaj projekat kako bi pomogli BiH da uspostavi harmonizirani sistem u borbi protiv zagađenja zraka i približili našu praksu u ovoj oblasti EU standardima. Postavljanje ovih uređaja u Bihaću danas i Livnu juče, pokazuje da kvalitet zraka nije važan parametar samo u industrijskim gradovima u kojima postoji opasnost od zagađenja na koje oni alarmiraju. Naprotiv, u gradovima u kojima je moguće međunarodnim, standardnim metodama dokazati visok kvalitet zraka, takvi podaci postaju pokretač razvoja”, kazala je.

S obzirom da do sada još uvijek nemamo podatke o kvaliteti zraka na teritoriji cijele BiH, najvećim dijelom jer zapad zemlje monitoringom nije bio pokriven 30 godina, ovosedmičnim puštanjem u rad jedne mobilne mjerne stanice u Bihaću te jedne u Livnu, prostor Federacije BiH uspješno je pokriven. Elektronski podaci vidljivi su na sajtu zrakubih.ba, te na sajtu FHMZBiH.