Problem nepotizma, štele i korupcije je prisutan svuda oko nas, pa čak su sve učestalija reagiranja mladih na to. Mladi više ne mogu da šute na činjenice da podobni i uvijek samo jedna klasa društva “kupi kajmak” blagodati koje Bosna i Hercegovina nudi, ma kakva god bila.

Tako je jutros reagirala Sandra Jašarević, studentica generacije Pravnog fakulteta u Bihaću, sa prosjekom skoro pa savršenim od 9.95, ogorčena na konkursnu proceduru i rokove, kao i na rad pojedinih institucija koje očigledno daju lažne i krivotvorene dokumente, kako bi treća lica ostvarila korist u određenim konkursnim procedurama.

Do svake pojedinosti je sve objašnjeno u ovom komentaru objavljenom na društvenoj mreži, tako da nema potrebe objašnjavati dodatno:

“Često slušamo o sumnjivim načinima zapošljavanja i namještanju konkursa. Iznijeću jedan takav primjer odnosno pokušaj zavaravanja Agencije za državnu službu FbiH. Naime, u februaru ove godine je raspisan konkurs za prijem tri pripravnika volontera u Kantonalnom sudu u Bihaću. Prikupila sam traženu dokumentaciju i uredno je dostavila. U aprilu sam dobila rješenje o prijemu, s tim da sam morala čekati da prođe žalbeni rok od osam dana iz razloga što ljudi koji nisu primljeni imaju pravo na žalbu.

Na spisku primljenih kandidata sam treća od prijavljenih 46. Takav redosljed na listi mi je bio sumnjiv, s obzirom da sam bila sigurna da je Amir Kulenović diplomirao iste godine kad i ja, a imao je više bodova koji se dodjeljuju na osnovu vremena provedenog na evidenciji službe za zapošljavanje. Pošto sam primljena nisam se žalila. Očekivala sam skoro rješavanje žalbi i početak rada. Postala sam nestrpljiva i u maju sam nazvala Odbor za žalbe tražeći objašnjenje odugovlačenja postupka riješavanja žalbi. Tada sam dobila informaciju da je navedeni predmet zaprimljen tek u maju što znači da je ovdje u Bihaću četiri sedmice skupljao prašinu, te da postoje četiri žalbe kojima se osporava redosljed primljenih kandidata.

Slučaj još uvijek nije dobio svoj konačni epilog. Međutim, posjedujem zanimljive informacije o tome šta je uzrok ovakve situacije. Prva dva kandidata na listi Amir Kulenović i Jasmin Porčić su odradili pripravnički staž i naravno da su se žalili oni koji imaju takve informacije i koji nisu primljeni. Naime, Amir Kulenović i Jasmin Porčić su se nakon odrađenog pripravničkog staža prijavili ponovo na evidenciju službe za zapošljavanje. Kada je raspisan konkurs dobili su uvjerenje kojim dokazuju da su od završetka školovanja pa do dana raspisivanja konkursa vrijeme proveli na evidenciji službe za zapošljavanje. Eto to je način da barem pokušate dva puta da odradite pripravnički staž, dok neko ne može ni jednom, jer nije tatin sin i ne dolazi iz poznate Bihaćke porodice. Osim toga, navedeni slučaj nam ukazuje na zloupotrebu službenog položaja unutar Službe za zapošljavanje USK-a, tačnije odjeljenja u Bihaću, jer u ovom slučaju pomenuta gospoda su iz Bihaća i ovdje su dobili takvo uvjerenje. Moguće je da su službeni položaj zloupotrijebile službenice koje izdaju takva uvjerenja ili njihov predpostavljeni koji im je izdao takvo naređenje. Zanima me samo da li postoji tarifa za ovakve usluge i kolika je. Kada sam ja u februaru tražila uvjerenje da sam na evidenciji nezaposlenih od 2013. Godine kontinuirano rečeno mi je da to nije moguće, jer sam bila prvo prijavljena u Ključu pa se prebacila u Bihać nakon promjene prebivališta.

Morala sam da uvjerenje pribavim iz Ključa, iako sam uredno u Bihać donijela prelaznicu kojom dokazujem kada sam se prijavila prvi put, a taj datum stoji i u radnoj knjižici. Dakle, ja ne mogu na zakonit način dobiti uvjerenje sa istinitim sadržajem, a Kulenović i Porčić mogu dobiti na nezakonit način i sa lažnim podacima. U međuvremenu, Kulenović je dobio posao u Kantonalnom tužilaštvu USK-a, vjerovatno kao nagradu za dobar pokušaj nezakonitog zapošljavanja u sudu. Razmišljam o podnošenju krivične prijave protiv ovlaštenih lica u Službi za zapošljavanje USK-a odjeljenja u Bihaću. Međutim, bojim se da bi taj predmet mogao stajati u ladici i skupljati prašinu sve dok na mjesto tužioca ne dođe Kulenović koji će obustaviti istragu i baciti ga u smeće. Zaista me zabrinjava činjenica da mladi ljudi u ovom društvu koji krše zakone bivaju nagrađeni za svoj trud dobrim zaposlenjem. Takvi postaju tužioci, sudije, ministri i sl i blagonaklono gledaju na sve oblike devijantnog ponašanja u društvu.”

komentarFB

/usn.ba