Pravni fakultet Univerziteta u Bihaću se može pohvaliti sa još jednim značajnim uspjehom svoga diplomanta Asima Šahinovića. Naš Asim je 3. maja 2016. godine dobio pozitivnu notifikaciju o odobravanju stipendije Njemačke službe za akademsku razmjenu (DAAD), u okviru programa „Studijske stipendije za diplomirane studente svih usmjerenja“,

Njemačka služba za akademsku razmjenu (DAAD) najveća je svjetska organizacija koja podstiče i stipendira studente i naučnike u Njemačkoj i širom svijeta, osnovana u Heidelbergu 1925. godine. DAAD je do sada na različite načine podsticao preko 1,9 miliona studenata i naučnika, a finansira se u najvećem dijelu javnim sredstvima SR Njemačke, te godišnje raspolaže budžetom od oko 400 miliona eura. U okviru programa „Studijske stipendije za diplomirane studente svih akademskih usmjerenja“ za akademsku 2016/17. godinu, komisiji u Bonnu pristiglo je ukupno 1.014 aplikacija iz svih krajeva svijeta, od kojih je samo 76 bilo uspješno, a jedna od uspješnih aplikacija bila je i aplikacija našeg Asima. Zahvaljujući stipendiji DAAD-a koja pokriva sve troškove studiranja, od sljedeće akademske godine naš diplomant Asim Šahinović započinje master studije na Pravnom fakultetu Ludwig-Maximilians Univerziteta (LMU) u Minhenu, koji je prema svim relevantnim statistikama najbolji pravni fakultet u SR Njemačkoj, ali i u samom vrhu poretka u svijetu.

Mi smo sigurni da će Asim Šahinović biti dostojan predstavnik Pravnog fakulteta u Bihaću i Univerziteta u Bihaću i sigurno će doprijenijeti izgradnji domaćeg i međunarodnog ugleda ovih ustanova.

Pravni fakultet upućuje najiskrenije čestitke Asimu Šahinoviću i želimo mu puno sreće u njegovom stručnom i naučnom usavršavanju.