U okviru Projekta UNIGEM, na Pravnom fakultetu Univerziteta u Bihaću je 27.05.2024. godine održano gostujuće predavanje g-đe Branke Mašić Žigante, sutkinje Višeg suda za prekršaje Republike Hrvatske u penziji, koja trenutno radi na edukaciji sudija i tužilaca u Bosni i Hercegovini.

Teme predavanja su bile “Međunarodna i domaća legislativa u odnosu na nasilje u porodici i nasilje nad ženama” i “Konvencija Vijeća Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici (Istanbulska konvencija)”.

Na predavanja su bili prisutni studenti i studentice I ciklusa studija, kao i profesori Pravnog fakulteta Univerzitetau Bihaću. Iskustva i znanja koja je ovom prilikom g-đa Branka Mašić Žigante podijelila sa prisutnima su bila posebno važna i od posebne koristi za shvatanje zakonodavstva, prakse i nauke u predavanim oblastima prava.

Uvaženu gošću je na posebnom prijemu ugostio dekan Pravnog fakulteta Univerziteta u Bihaću prof. dr. sc. Suad Hamzabegović, a aktivnosti posjete je koordinirala prof. dr. sc. Jasmina Bešlagić, koordinatorica Projekta UNIGEM ispred Univerziteta u Bihaću.