Ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta u Vladi Unsko-sanskog kantona Denis Osmankić i Ansela Husetić, savjetnica premijera Unsko-sanskog kantona razgovarali su danas sa Mahmutom Jukićem, načelnikom općine Bosanski Petrovac, i Mujesirom Kavaz, direktoricom OŠ “Ahmet Hromadžić” .

Tema razgovora bila je organizovanje produženog boravka djece, polaznika ove škole u Bosanskom Petrovcu.
Kroz realizaciju ove inicijative učenicima bi se osigurao produženi boravak nakon nastave što bi od značaja bilo i roditeljima koji su i pokrenuli inicijativu izražavajući spremnost da sufinansiraju dio troškova za ishranu djece.

Na sastanku je rečeno da će resorno Ministarstvo, kada se steknu uslovi za početak rada, osigurati angažman kvalifikovanog nastavnog osoblja a općina Bosanski Petrovac je spremna sufinansirati opremanje prostorija.

– Vjerujemo da ćemo, uz podršku Vlade USK, realizirati ovaj projekat kako bi od naredne školske godine učenici ove škole imali osiguran produženi boravak, kazao je Mahmut Jukić.