Premijer Unsko-sanskog kantona Mustafa Ružnić, ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta Almin Hopovac i predsjedavajući Skupštine USK Razim Halkić nastavili su danas razgovor sa predstavnicima sindikata u osnovnom i srednjem obrazovanju.

Sukladno dogovorenom na prethodnom sastanku, Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta USK pokrenuće aktivnosti za izradu jedinstvenog skalara za obračun putnih troškova za sve budžetske korisnike te oformiti zajedničko radno tijelo u čijem će sastavu biti predstavnici Pedagoškog zavoda USK, Ministarstva i predstavnci Sindikata obrazovanja kako bi ovo radno tijelo pristupilo usklađivanju postojećeg Pravilnika o napredovanju za srednje obrazovanje i izradi Pravilnika o napredovanju za osnovno obrazovanje.

U razgovoru o osnovici za obračun plaća uposlenima osnovnog, srednjeg i predškolskog obrazovanja načelno je dogovoreno da se poveća osnovica sa 302, po važećem Kolektivnom ugovoru, na 320 KM, odnosno ujednači osnovna plata za budžetske korisnike sa početkom primjene od aprila te da će predstavnici Sindikata prekinuti štrajkove upozorenja u školama.