U Vladi Unsko-sanskog kantona danas su nastavljeni susreti sa predstavnicima sindikata budžetskih korisnika.

Nijaz Hušić, premijer Unsko-sanskog kantona, ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta Denis Osmankić i ministar finansija Danko Jakšić razgovarali su sa predstavnicima Sindikata srednjeg obrazovanja. Kao i tokom jučerašnjih susreta sa predstavnicima sindikata osnovnog i visokog obrazovanja, razgovaralo se o modalitetima buduće saradnje i uspostavljanju efikasnog socijalnog dijaloga s ciljem poboljšanja radnih uvjeta i standarda zaposlenih u obrazovanju.

Prioritetna aktivnost će priprema novih kolektivnih ugovora u oblasti obrazovanja.