Nijaz Hušić, premijer Unsko-sanskog kantona razgovarao je u Bihaću sa bh akademicima Mirkom Pejanovićem i Isakom Karabegovićem.

U razgovoru sa delegacijom Akademije nauka i umjetnosti BiH, u kojem je sudjelovao i Albin Muslić, zastupnik u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH, istaknuta je ključna uloga ANU BiH u razvoju nauke, umjetnosti i obrazovanja u našoj zemlji.

Premijer Hušić zahvalio je na iskazanoj spremnosti da ANU, u skladu sa svojom misijom, uzme učešće u strateškim projektima i doprinose unaprijeđenju oblasti koje su od posebnog značaja za održivi razvoj ovog dijela Bosne i Hercegovine. Potpredsjednik Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine Pejanović, ovom prilikom, zahvalio je premijeru Hušiću na podršci koju vlasti ovog kantona pružaju ANU BiH.