Premijer USK razgovarao sa predstavnicima Delegacije EU u BiH i IOM-a

Predstavnici Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini boravili su danas u radnoj posjeti Unsko-sanskom kantonu. Richard Wood, viši savjetnik i šef Odjela za vladavinu prava Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini i Richard Masa, šef Kooperacija pri Delegaciji EU u BiH sastali su se, u Bihaću, sa Mustafom Ružnićem, premijerom Unsko-sanskog kantona, Nerminom Kljajićem, ministrom unutrašnjih poslova i Mujom Koričićem, policijskim komesarom, a sastanku su bili prisutni i predstavnici Međunarodne komisije za migracije (IOM).

Sudionici sastanka razgovarali su o aktuelnoj situaciji na području Unsko-sanskog kantona sa akcentom na trenutnu komplikovanu situaciju uzrokovanu migrantskom krizom te o aktivnostima koje se poduzimaju s ciljem rješavanja problema.

Delegacija EU cijeni napore vlasti Kantona da humano zbrinu pristigle migrante u tranzitu a premijer Ružnić i komesar Koričić istakli su obavezu vlasti Kantona da se prvenstveno mora voditi računa o sigurnosti građana USK i očuvanju opće sigurnosne i zdravstveno-epidemiološke situacije.

– Krajnje je vrijeme da država preuzme obaveze i aktivnu ulogu u migrantskoj krizi. Zato smo insistirali na preuzimanju na upravljanje privremenih prihvatnih centara od strane Službe za poslove sa strancima BiH, na boljoj kontroli i upravljanju migracijama unutar BiH kako se ne bi preopteretili smještajni kapaciteti za migrante na području USK i na hitnom izmještanju osoba koje su sklone vršenju krivičnih djela, u centre zatvorenog tipa u BiH. Ne možemo dozvoliti da se opet nađemo u situaciji da je država iznenađena novim migrantskim valom na proljeće i da taj val samo propusti u Krajinu, kazao je premijer Ružnić.

On dodaje da u Delegaciju EU u BiH vidi partnera u naporima da se ostvari jaka koordinacija nadzora i rada na kontroli krize, kao što su i predstavnici IOM na ovom području pomagali da se spriječi humanitarna i epidemiološka katastrofa.

Unsko-sanski kanton ne može sam iznijeti ovu krizu, ponovljeno je na sastanku.

– Može u okviru stvorenih kapaciteta za prihvat, koji iznose 3200 osoba, i sve preko toga bilo bi ugrožavanje situacije i za migrante i za građane. Pri tom, riječ je o ad hoc formiranim centrima u Biri i Miralu koji su trebali da pomognu u premoštavanju trenutne krize situacije, a ne da budu trajno rješenje, naglašava Kljajić. Primjera radi, naveo je ministar unutrašnjih poslova USK, i nakon ulaganja više od milion maraka u sanaciju zgrade bivšeg Đačkog doma u Borićima, državna Elektroprivreda još uvijek nije dozvolila priključak električne energije da bi se tu mogla izmjestiti djeca i porodice iz prekapacitiranih centara u Biri i Miralu gdje im je sigurnost ugrožena.