U organizaciji US alumni asocijacije u BiH* u brojnim gradovima u Bosni i Hercegovini su tokom aprila ove godine organizovani forumi na kojima su mladi ljudi, srednjoškolci, studenti, aktivisti iz formalnih i neformalnih udruženja građana, nosioci pozitivnih društvenih promjena i alumniji programa američke ambasade u BiH razgovarali o temama, inicijativama i planovima kako da od Bosne i Hercegovine kakvu sada imamo napravimo bolje, kvalitetnije i ljepše mjesto za život za sve njene stanovnike.

Sumirajući utiske sa foruma koji je održan Bihaću 31. marta i prateći teme i sadržaje foruma u drugim dijelovima BiH ( http://usalumni.ba/20-godina-mira-u-bih/ ) želim da na papir stavim nekoliko razmišljanja. Osnovna želja cijele serije foruma je bila da se skoncetriše na primjere pozitivnog društvenog angažmana prvenstveno na lokalnom nivou pa se tako, u slučaju bihaćkog foruma, pričalo prvenstveno o ekološkim, obrazovnim,  i ekonomskim temama. Vrlo brzo se kao zajednički nazivnik mnogih aktivnosti ljudi prisutnih na forumu pojavila rijeka Una i prirodni, kulturni i ekonomski potencijali koji su nam dati da ih na pametan i održiv način koristimo. Svi mi koji živimo pored i na ovoj rijeci znamo šta nam ona znači i znamo da ona uvelikoj mjeri oblikuje naše razmišljanje i način života. Takođe znamo da takvu vrstu blaga ne treba uzimati zdravo za gotovo i da trebamo i konstantno radimo na očuvanju i unaprijeđenju ovog prirodnog dobra. Ono što treba još da naučimo je kako da to što imamo prezentiramo i ponudimo i drugim zaljubljenicima u prirodu, zdrav život i  avanturu. I upravo je to bio fokus mnogih ideja koje su se pojavile na forumu. Bilo je govora o mnogim aktivnsotima koje NP Una u saradnji sa udruženjima za zaštitu okoline provodi u parku, o angažmanu mladih (srednjoškolaca i studenata) u aktivnsotima parka, zaštiti ovog područja od korporativnih inicijativa za izgradnju elektrana, a podršci malim investitorima i lokalnim stanovnicima područja gornjeg toka Une (radi se o stanovništvu različitih etničkih grupa od kojih su skoro svi povratnici na svoja prijeratna ognjišta) koji kroz svoje inicijative u polju turizma, poljoprivrede, ekonomije i zanatstva mogu da ostavare dobre ekonomske rezultate.  Una je spomenuta i u kontekstu neprestane inspiracije za umjetnike, zaljubljenike u ljepotu i humaniste.

Ono što je fascinanto i čemu sam svjedočio i 2010 godina kada sam bio na Youth Leadership Programmu US ambasade u BiH, kada sam sa grupom srednjošolaca iz Banja Luke, Širokog Brijega i Bihaća bio na jednomjesečnom studijskom putovanju u SAD je to da onog renutka kada se priča fokusira na pozitivne strane života i kada isključimo dnevno-političke igre podjela, prevara i inducirane netrpeljivosti svi mi odjednom postjemo ljudi, ljudi koji žele, i rade na boljoj budućnosti u kojoj ima mjesta za sve. Zaboravljeni ideali ponovo provire iznad mora ravnodušnosti, letargije i osrednjosti u kojoj živimo. Počnemo hraniti jedni druge pozitivnom enregijom, počnemo da prihvatamo i dijelimo  ideje pa čak i ako su  drugačije od onih početnih, osjetimo da smo na zajedničkom terenu ma kako različiti bili. Lijepo je biti dio jednog takvog kruga i vidjeti da postoje ljudi sa kojim se vrijedi zalagati za bolju budućnost.

*US alumni asocijacija u BiH (http://usalumni.ba/) je organizacija koja okuplja sve one koji su učestvovali na nekom od programa razmjene, obrazovanja, studijskih i stručnih putovanja koje nudi Američka ambasada u BiH. Tokom godina veliki broj srednjočkolaca, studenata i profesionalaca iz različitih oblasti (obrazovanje, ekonomija, politika…)je kroz programe Američke ambasade u BiH bilo u mogućnosti da kroz studijska putovanja, profesionalno usavršavanje i on-line kurseve unaprijedi svoje profesionalne sposobnosti ali i da se upozna sa dobrim praksama i načinom života u SAD.