Građani Bosne i Hercegovine pa tako i grada Bihaća su nerijetko primjer nesavjesnog ponašanja koje se ispoljava u različitim životnim i drugim situacijama.

Jedan od takvih primjera jeste i parkiranje na stepenicama u centru grada, kod Djevojke sa Une. Iz dana u dan pješaci su prinuđeni da pronalaze prostor između automobila bilo da idu u centar grada ili prema njemu.

”Parking papci”, kako se u BiH popularno nazivaju ljudi koji nemaju svjesti o ugrožavanju kretanja drugih kada parkiraju svoje automobile na mjestima gdje je to zabranjeno, u Bihaću idu do te mjere da nas jednog dana ne bi začudio automobil parkiran i kod same Djevojke sa Une ili na platou ispred muzeja Pounja.

Nekolicina građana komentirala je situaciju sa slike kazavši kako bi naši ljudi, da mogu, auto parkirali u vlastitu spavaću sobu, u kancelariju, ušli s njim u super market i sl.

Ovim putem apelujemo na nadležne da povedu računa o parkingu unutar historijske jezgre grada Bihaća, nad kojoj je ionako izvršen urbicid, te da ako već muzej ne radi, da barem prostor oko njega ostane onakav kakog zaslužuje jedna ovako važna ustanova.

/abc