Do Nove godine isplate radnicima obespravljenim u stečajima (VIDEO)

Husein Rošić, premijer Unsko-sanskog kantona, sa savjetnikom Jasminom Musićem, i Anandom Bakalom, v.d. direktorom Službe za zapošljavanje US, organizirao je danas, u Bihaću radni sastanak sa Helenom Lončar, direktoricom Federalnog zavoda za zapošljavanje.

Sastanak je bio tematski posvećen finalizaciji aktivnosti kojima bi bili obeštećeni radnici osam poduzeća na području ovog Kantona, koji su obespravljani tokom stečajnog postupka, kad su ostali su bez prava na zbrinjavanje nizom grešaka koje su počinili prvo poslodavci, a potom Služba za zapošljavanje.

Godinama na tu nepravdu ukazivalo je 520 bivših radnika iz osam firmi, u kojima je proveden stečaj, i sretan sam da smo uspjeli, zahvaljući direktorici FZZZ i federalnom resornom ministru Vesku Drljači, osigurati sredstva da se do kraja godine isplate četiri do šet jednokratnih naknada za te radnike, kazao je premijer Rošić.

– Federalni zavod za zapošljavanje za rješavanje statusa radnika, nezbrinutih u stečajnim postupcima na području USK, izdvojio je 540 000 KM. Ovo je bila slojevit pravni problem, ali i ljudska priča i sretni smo da smo zajedničkim aktivnostima uspjeli ispraviti tu nepravdu, kazala je direktorica Lončar.