Na sjednici Vlade Unsko-sanskog kantona, održanoj danas u Bihaću, kojom je po ovlaštenju premijera, predsjedavao ministar finansija Sanel Mahić, na prijedlog Ministarstva privrede data je saglasnost na konačnu rang listu korisnika sredstava Programa poticaja razvoja turizma za 2023. po mjeri “Podrška pokretanju vlastitog biznisa-Start up”.

Članovi Vlade ujedno su dali saglasnost ministrici privrede Samri Mehić da potpiše ugovore o dodjeli sredstava za projekte koji su ispunili kriterije javnog poziva. Za 24 projekta, po ovoj mjeri podrške privredi, biće isplaćeno ukupno 144.484 KM.
Vlada USK podržala je danas i prijedlog Senada Dizdarića, ministra za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša i usvojila Program utroška raspodjele sredstava u ukupnom iznosu od 199 670 KM namijenjenih za subvencioniranje rješavanja stambenog pitanja mladih.
Iz granta za subvencioniranje rješavanja stambenog pitanja mladih subvencije će dobiti 41 korisnik koji su ispunili kriterije po javnom pozivu ovog Ministarstva.

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta predložilo je program utroška raspodjele sredstava granta za mlade za 2023. godinu. Iz budžeta Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta za programe i projekte od interesa za mlade raspoređen je iznos od 200 000 KM a sredstva su dodjeljena organizacijama, udruženjima, pravnim licima koji obavljaju djelatnost i implementiraju projekte od interesa za mlade na području Unsko-sanskog kantona.

Na današnjoj sjednici Vlada Unsko-sanskog kantona prihvatila je prijedlog Esada Bašagića, ministara za boračka pitanja i RVI i donijela odluku kojom je povećan iznosa granta za pojedince sa 600 000 na 650 000 KM, zbog velikog broja zahtjeva za jednokratnu novčanu pomoć za liječenje pripadnika boračkih populacija i članova njihovih porodica.