Obavještavamo polaznike PU Centra za obrazovanje odraslih E.R.M. Cazin da će se 24.09.2016. i 25.09.2016. godine održati  polaganje ÖSD ispita iz Njemačkog jezika.Rok za prijavu  je  03.08.2016. godine.

Ispit će se održati u prostorijama Medrese “Džemaluddin Čaušević” Cazin. Kandidati su obavezni sa sobom ponijeti ličnu kartu i kopiju lične karte ili pasoš i kopiju pasoša te ukoliko imaju položen/položene dio-dijelove ispita trebaju ponijeti diplomu/diplome o položenom dijelu/dijelovima ispita ili potvrdu,šifru ispitivača i broj testa.

Svim kandidatima puno sreće i uspjeha na ispitu.

PU Centar za obrazovanje odraslih E.R.M Cazin nudi INTENZIVNI KURS svim radnim danima u trajanju po 3 nastavna sata. Predavanja se odvijaju u kancelariji Centra za obrazovanje odraslih E.R.M. koja se nalazi na novoj adresi, tj. na staroj autobusnoj stanici u Cazinu. Ostala predavanja se odvijaju 2 puta sedmicno po 2 nastavna casa u Medresi “Džemaluddin Čaušević”.

Vaš E.R.M. Team