Novi ministar zdravlja je u sudskom registru upisani vlasnik “B-PHARM” apoteka.

Komisija za imenovanje i svi poslanici Skupštine su pismeno upozoreni na evidentnisukob interesa i dostupni su im bili akti ombudsmena za ljudska prava. Međutim, to nije pomoglo da se Dženis Šabulić imenuje za Ministra.

SBB Bihać već duže forsira Šabulića iako su davno upoznati da je Šabulić u sukobu interesa. Ovo je prvi put od osnivanja Unsko-sanskog kantona da se u izvršnu vlast kao ministar imenuje osoba koja je “vlasnik” privatne zdravstvene ustanove za koju je imenovani ministar i nadležan a to znači da će sam sebi potpisivati rješenja.

/sanainfo.ba