Ministarstvo zdravsta, rada i socijalne politike USK donijelo je Odluku br. 09-37-7398-3/2018 od 13.08.2018. godine, kojom mijenja Odluka br. 09-37-7398-1/2018 od 25.06.2018. godine u vezi sa dežurnom apotekom na području Grada Bihaća.