Povodom 5. juna – Svjetskog dana zaštite okoliša Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Unsko-sanskog kantona i ove godine uzeće aktivno učešće povodom obilježavanja ovog značajnog ekološkog datuma.

Shodno navedenom, Ministarstvo u saradnji sa Biotehničkim fakultetom Univerziteta u Bihaću  organizuje Treći naučno-stručni skup koji će se održati 4. i 5. juna 2015. godine u Bihaću.

Na Trećem naučno-stručnom skupu predavači će biti eminentni  stručnjaci  iz regiona i Bosne i Hercegovine. Program skupa odvijat će se u obliku plenarnih predavanja i kratkih prezentacija, kroz slijedeće sekcije:

  • zaštita ekosistema,
  • okoliš, hrana i zdravlje,
  • ekološka poljoprivreda,
  • upravljanje šumama,
  • upravljanje otpadom,
  • energetska efikasnost.

Podsjećamo, Svjetski dan zaštite okoliša obilježava se svake godine 5. juna na godišnjicu održavanja Konferencije Ujedinjenih naroda u Stockholmu, koja je bila posvećena okolišu i na kojoj je usvojen Program zaštite okoliša Ujedinjenih naroda.

/BISCANI.NET