Odgajateljice JU “Dječiji vrtić” Bihać sa djecom su obilježile 21.mart – Svjetski dan osoba sa daunovim sindromom.

21. mart – Svjetski dan osoba sa sindromom Down

Down sindrom je najčešći genetski poremećaj koji nastaje u trenutku začeća prilikom diobe kromosoma, a očituje se na temelju viška kromosomske mase na 21. kromosomu.

Jedno od 650 novorođene djece u općoj populacije rađa se s ovim sindromom.

Djeca sa Down sindromom trebaju i imaju pravo živjeti i biti u svojoj porodici, ići u vrtić i školu sa svojim vršnjacima, zabavljati se i družiti sa svojim vršnjacima, zapošljavati se i stvarati prijateljstva!

Sam višak genetske mase stvara im dovoljno teškoća i barijera u svakodnevnom življenju i njih ne možemo promjeniti. Barijere koje im stvara društvo uvjetovane se neznanjem i njih možemo promjeniti.

Oni su osobe koji osjećaju i vide naše “poglede”, a na ljubav uzvraćaju ljubavlju!