DEI u saradnji sa Vladom Unsko-sanskog kantona u Bihaću organizuje obuke za državne službenike, ali i ostale zainteresovane polaznike koji se u svom poslu bave procesom evropskih integracija.

Danas i sutra se održava obuka o upravljanju projektnim ciklusom i pripremi projekata za potrebe programiranja pretpristupne pomoći EU.