Grad Bihać ima veoma bogatu i dugu historiju. Od Ilira – Japoda i rimskih ratova na ovom području, sojenica, preko Bele IV i povelje u kojoj se Bihać prvi put spominje, te Osmanlija i Austro-ugarske, uvijek je po nečemu bio interesantan. Nažalost, najčešće po ratovima.

Možemo reći da je Bihać doživio svoj procvat, prije svega industrijski, u Titovoj Jugoslaviji, poslije Drugog svjetskog rata. Uostalom, u tih 50-tak godina je i nastao izraz iz naslova “Od kina do benzina”. Iako je taj put jasno preciziran i zna se da se radi o kinu kod džamije Fethije i benzinskoj stanici koja se nalazila na mjestu današnjeg info biroa Nacionalnog parka Una,

“Od kina do benzina” označavao je i jedan lijep period u života Bišćana. Tako je i u narodu ostao poznat kao odrednica jednog lijepog vremena, a ne samo dijela grada kojim se šetalo u dužini od nekih 500 metara.

Namjera ovog članka nije bila “držati” historijski čas, već kod stanovnika Bihaća evocirati lijepe uspomene. U galeriji se nalaze fotografije i iz drugih perioda, a ne samo opisanog. Uživajte

Zahvaljujemo se web stranici “Bihać kroz vrijeme” na kojoj smo pronašli ove fotografije.