Muhamed Ramić, ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta  Unsko-sanskog kantona i  Haris Gavranović, direktor fondacije Talentium iz Sarajeva, potpisali su danas, (ponedjeljak, 27. augusta ) sporazum o suradnji.

Dogovorena je suradnja na promociji nauke i tehnologije, a naročito informatike i matematike, među učenicima osnovnih i srednjih  škola, njihovim nastavnicima i roditeljima.
Fondacija Talentium već nekoliko godina organizira  međunarodne izazove  iz informatike i matematike „Dabar informatičar“ i  „Klokan  matematičar“.

Izazov „Dabar informatičar“ pruža priliku svima za jedan novi susret sa informatikom u svakodnevnom životu, i informatikom kao naučnom disciplinom. Poseban program za učenike, učesnike izazova, je prilika da tokom šest mjeseci kroz takmičenja i rješavanja zadataka nauče više o programiranju i algoritamskom rješavanju zadataka.

– „Svake godine u novembru  dvije sedmice učenici rade popularne zadatke iz informatike pokazujući i razvijajući svoja znanja  iz logike, kompjutacionog razmišljanja, sigurnosti na računaru. Nije takmičenje, nego masovnost učenja informatike. Nakon toga imamo cijeli  program takmičenja, za ove najbolje gdje se oni mogu usavršiti i pokazati stvarna znanja, kazao je Haris Gavranović, direktor Fondacije Talentium iz Sarajeva.

U projektima fondacije  Talentium do sada je učestvovalo 5.000 djece iz 100 škola sa područja cijele Bosne i Hercegovine. Projekt se ove godine prvi put implementira i u školama na području  Unsko-sankog kantona. Realizacija projekta kreće u novembru a već od sepetembra kreću pripreme po školama.

– „Ministarstvo će koordinirati nastavnike matematike i informatike da se uključe i organiziraju, shodno mogućnostima škole i odzivu  djece, a sve u  cilju  probližavanja ovih nauka djeci i uvođenja pozitivnih inovacija u  sami nastavni proces“- kazao je Muhamed Ramić, ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona.

U drugoj fazi  će se implementirati  i  projet „Klokan matematičar“, koji je sličan projektu  „Dabar informatičar“,  ali je naglasak na popularizaciji matematike, nauke koja je  inače poznata kao teška i nauka od koje djeca nerijetko imaju strahove. Kroz projekt  „Klokan matematičar učenici se „igraju“ matematikom, odnosno  uče kroz zabavne igre i radionice.