Grad Bihać u periodu 11. do 15. decembra ove godine provesti anketu u cilju procjene zadovoljstva građana javnim uslugama. Anketa se provodi metodom slučajnog uzorka građana, a s ciljem nezavisnog, kvalitetnog i efikasnog provođenja ankete o zadovoljstvu građana uslugama u gradu Bihaću, formiran je nezavisni Tim anketara kojeg će činiti studenti Ekonomskog fakulteta u Bihaću.

Tim povodom danas je u Gradskoj upravi Bihać predstavljen tim od deset studenata Ekonomskog fakulteta u Bihaću koji će od ponedjeljka sprovesti anketu na uzorku od 400 građana Bihaća.

Kako je istaknuto na današnjem sastanku rezultate ankete, pored Gradske uprave Bihać, za svoje potrebe koristiti će i studenti Ekonomskog fakulteta u Bihaću za svoje naučno-istraživačke radove.

„Zadovoljstvo je biti partner Gradskoj upravi Bihaća na ovako velikom projektu i našu obavezu i anketiranje naši studenti će obaviti maksimalno profesionalno i odgovorno, a rezultati koje dobijemo koristiće i Gradu Bihać u i našim studentima u daljnjem radu“- kazao je doc. dr. sc. Kenan Mahmutović, prodekan za istraživački rad Ekonomskog fakulteta u Bihaću.

Nijaz Lipovača, šef Službe za upravljanje lokalnim razvojem, istakao je da će građani imati priliku da odgovore na 27 pitanja koja se odnose na sve aspekte života u lokalnoj zajednici, odnosno pitanja iz svih djelokruga rada Gradske uprave Bihać. On je naglasio da će odgovori prikupljeni u anketi poslužiti Gradskoj upravi za poboljšanje rada i komunikacije sa građanima Bihaća.

Anketu će od ponedjeljka provesti studenti III i IV. godine Ekonomskog fakulteta u Bihaću Adnan Kantorević, Jasmina Kekić, Deni Gluhalić, Medina Hotić, Lejla Mušić, Emil Pajazetović, Aladin Kurtić, Omer Spahić , Safet Hodžić i Anesa Veljačić.