Odlazak stanovništva iz Bosne i Hercegovine sve više osjeća poljoprivreda. U Unsko-sanskom kantonu je u protekle dvije godine odjavljeno više od hiljadu zanatskih djelatnosti, a najviše poljoprivrednih gazdinstava. Kakva je budućnost poljoprivrede u Krajini?

Sve veći broj krajiških poljoprivrednika se prestaje baviti sa ovom djelatnošću, a sve veći je broj zatvorenih farmi.

Kakvo je stanje u poljoprivredi na ovom području najbolje govori podatak da su od naselja Mihaljevac do Vrela ostala samo 2 registrovana poljoprivredna gazdinstva. Od ostalih farmera, a bilo ih je 28, trojica imaju po jednu i jedan ima dvije krave. Sve ostalo je zatvoreno.

Iako je godinama bila razvojna šansa Unsko-sanskog kantona, poljoprivreda se danas suočava sa velikim izazovima. Najveći je odlazak radne snage. Gazdinstva koja imaju svoju radnu snagu jedina rade, a ostali farme zatvaraju.

Ipak, parametri Ministarstva poljoprivrede su iznenađujući. Iako je sve veći broj zatvorenih farmi, u 2018. godini proizvedeno je milion i po litara mlijeka više nego godinu ranije. Svjesni situacije u poljoprivredi, resorno ministarstvo je usvojilo Strateški plan razvoja agrarnog sektora u naredne tri godine, a glavni cilj je da se zadrži ljudski potencijal i očuva trenutna proizvodnja, odnosno da se sačuvaju proizvođači.

Prije svega radiće se na odobravanju izvoza crvenog mesa, ali i povećanju poticaja za poljoprivredne proizvođače.

Izvor: Haris Domazet/BHRT