U Bihaću je održan energetski skup- prezentacija novousvojenih zakona iz energetike koji moraju pomoći da se brže i efikasnije razvijaju solarne elektrane, posebno one za vlastite potrebe za domaćinstva i privredu.

Veliki je interes bio za ove prezentacije na kojima su prisustvovali predstavnici institucija kantona i svih općina sa USK, elektrodistribucija i prvrednika.

Skup je održan u organizaciji Vlade, Ministarstva gradjenja, prostornog uredjenja i okoliša USK i u saradnji sa Sarajevo energy forumom- SEF i Solarnom akademijom koji su osigurali dolazak eksperata – predavača iz ove oblasti.

“Želimo da USK bude lider procesa u projektima za obnovljive izvore energije i da omogućimo što više projekata za naše gradjane i privredu i zato nam je važno da su naše institucije spremne za ovu tranziciju i procese i bićemo maksimalno otvoreni prema investitorima i gradjanima da im pomognemo da što brže implementiraju ove projekte. Naše institucije i službe će mijenjati i uskladjivati naša iskustva sa najboljim praksama EU i modernog svijeta”- izjavio je na otvaranju skupa Mustafa Ružnić, premijer USK.

“Potencijal koji imamo u obnovljivim izvorima energije, posebno sunca, moramo iskoristiti za ekonomski razvoj naše Krajine, osiguranje vlastite zdrave energije za naše gradjane i pomoć našim privrednicima da se spreme za 2026. godinu i izbjegnu obavezu plaćanja skupih taksi za izvoz svojih roba u zemlje EU. Moramo pametno iskoristiti ove godine pred sobom i uraditi tranziciju na zdravu energiju u interesu svih gradjana i naše privrede”- poručio je predsjedavajući Sarajevo energy foruma – SEF i Solarne akademije Senad Šepić.

Prezentacije su vodili eksperti za pitanja energije u FBiH, pomoćnik federalnog ministra Halko Balavac i stručnjak za tržište energijom Eldar Hukić iz FERK-a koji su u odličnoj atmosferi i interaktivnoj raspravi sa učesnicima dali jasne odgovore i smjernice koje će biti od velikog značaja predstavnicima institucija i privrede sa USK u razvoju projekata iz obnovljivih izvora energije za kojima vlada sve veći interes na našem kantonu.

(cazin.net)