Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša, nakon provedenog postupka javne nabavke, zaključilo je Ugovor o nabavci usluge izrade Plana upravljanja otpadom za Unsko-sanski kanton sa dobavljačem Javnom naučno istraživačkom ustanovom „Institut za zaštitu i ekologiju Republike Srpske“.

U skladu sa tenderskom dokumentacijom a na prijelog Ministarstva, Vlada Unsko-sanskog kantona donijela je Rješenje o imenovanju Komisije za izradu Plana upravljanja otpadom za Unsko-sanski kanton u čijem sastavu se nalaze predstavnici lokalnih zajednica USK-a, javnih komunalnih preduzeća, nevladinog sektora, akademske zajednice, određenih institucija koje u okviru svojih djelatnosti imaju važnu ulogu u zaštiti okoliša kao i predstavnici ovog Ministarstva.

Dana 07.11.2022. godine održan je prvi sastanak Komisije za izradu Plana upravljanja otpadom Unsko-sanskog kantona sa konsultantom Javnom naučno istraživačkom ustanovom „Institut za zaštitu i ekologiju Republike Srpske“.

Na prvom sastanku predstavnici odabranog konsultanta predstavili su Dinamički plan sa planiranim aktivnostima te anketne obrasce koji predstavljaju jednu od polaznih tačaka za izradu Plana.

Kantonalni Plan upravljanja otpadom treba biti planski dokument koji će sadržavati detaljne smjernice i konkretne prijedloge mjera koje treba sprovesti u cilju uspostave održivog upravljanja otpadom na području kantona u periodu od 5 godina.