Objekat Doma zdravlja u Bihaću pretrpio je velika oštećenja usljed razornog zemljotresa koji je nedavno pogodio region sa epicentrom u Petrinji u susjednoj Hrvatskoj. Dom zdravlja u Bihaću pruža usluge zdravstvene zaštite za više od 60.000 stanovnika grada Bihaća i zapošljava oko 200 zdravstvenih radnika imali su posebno otežavajuće okolnosti rada. Zato ce se hitno krenuti u sanaciju dijela zgrade DZ da bi mogli pružsti usluge do izgradnje nove zgrade.

Vlada Unsko sanskog kantona angažirana je od početka na aktivnostima realizacije projekta izgradnje nove zgrade Doma Zdravlja Bihać i predstavnici Vlade USK i Skupštine Unsko-sanskog kantona jedinstveni su u namjeri da u što skorijem roku krene i izgradnja novog objekta.

Detaljnije u izjavama.