Danas je u Bihaću održan sastanak Operativne grupe za koordiniranje aktivnosti i nadzora nad migrantskom krizom na području USK, kojem su bili prisutni i predstavnici Grada Bihaća i organizacija koje provode aktivnosti u oblasti migracija IOM i UNHCR.

Povod zakazivanja sastanka jest analiza trenutne sigurnosne situacije na području USK, nakon što se u centru grada Bihaća, prije nekoliko dana desio oružani napad čiji su počinioci ilegalni migranti i u kojem je jedna osoba smrtno stradala. Iako je smanjen priliv ilegalnih migranata u ovom dijelu BiH predstavnici Operativne grupe USK nisu zadovoljni činjenicom da je, nakon što su državne agencije preuzele nadležnost nad upravljanje kampovima i kontrolom kretanja i boravka ilegalnih migranata, došlo i do smanjenja intenziteta sigurnosnih mjera a što je za posljedicu imalo i oružani obračun migranata na ulicama Bihaća. Uprava policije MUP-a USK u roku od 24 sata locirala je počinioce iako su, u kratkom roku uspjeli organizovati prevoz i bijeg na područje Kantona Sarajevo. Članovi Operativne grupe, nakon analize posljednih dešavanja, ukazali su na nužnost da se pristup migrantskoj situaciji mora hitno uozbiljiti i kvalitetnije koordinirati boravak i kretanje ilegalnih migranata na području BiH.

U skladu s ovim Operativna grupa za koordiniranje aktivnosti i nadzora nad migrantskom krizom na području USK donijela je danas slijedeće zaključke:
– Operativna grupa za koordiniranje aktivnosti i nadzora nad migrantskom krizom na području USK od Ministarstva sigurnosti Vijeća Ministara BiH zahtijeva da Služba za poslove sa strancima pooštri kontrole kretanja ilegalnih migranata te da osobe zatečene na području USK smješta u kamp za prihvat migranata „Lipa“ kod Bihaća, koji trenutno ima manje od 500 korisnika od ukupnog kapaciteta od 1500 osoba. U izmještanju ilegalnih migranata u kamp „Lipa“ nadležne državne službe će imati, kao i do sada, asistenciju Uprave policije MUP-a USK. Također, zahtijeva se da nadležne državne službe kontrolišu boravak migranata u kapacitetima za prihvat, sukladno zakonskim propisima koji regulišu oblast ilegalnih migracija, te da obavezno redovno vrše sigurnosne pretrese kapaciteta za prihvat migranata.

– Operativna grupa za koordiniranje aktivnosti i nadzora nad migrantskom krizom na području USK zadužila je MUP USK i Kantonalnu upravu za inspekcijske poslove da usaglase aktivnosti kojima će onemogućiti prevoz ilegalnih migranata javnim prevozom i taksi službama.

– Operativna grupa za koordiniranje aktivnosti i nadzora nad migrantskom krizom na području USK insistira na povedbi zaključka kantonalne vlasti da nadležne državne službe ugase kamp za smještaj ilegalnih migranata na lokaciji bivše tvornice „Miral“ u Velikoj Kladuši kao i kamp „Borići“ u Bihaću, s obzirom da kamp „Lipa“ zadovoljava sve uslove za smještaj 1500 osoba sa osiguranom zdravstvenom zaštitom, pravnom i svakom drugom vrstom pomoći.

Predsjednik Operativne grupe za koordiniranje aktivnosti i nadzora nad migrantskom krizom na području USK

mr.sci. Mustafa Ružnić