U Bihaću je danas održana 2. sjednica Vlade Unsko-sanskog kantona na kojoj su članovi Vlade dali saglasnost na Poslovnik o radu Komisije za administrativna pitanja.

Na prijedlog privremenog Nadzornog odbora JU Direkcija regionalnih cesta USK, Vlada Kantona razriješila je vršioca dužnosti direktora Direkcije i imenovala Edina Keškića za novog vršioca dužnosti na period od najduže tri mjeseca.