Na sjednici Vlade Unsko-sanskog kantona, održanoj danas u Bihaću, između ostalog, razmatran je Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnom informiranju te Nacrt Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju, obrađivača Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta.

Almin Hopovac, ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta ukazao je da je Zakon o javnom informiranju, koji je na prijedlog Vlade Unsko-Sanskog kantona, donijela Skupština Unsko-Sanskog Kantona, na 17. sjednici održanoj 12. juna 1998. godine, potrebno izmijeniti i dopuniti u pogledu uvođenja online medija u zakonsku regulativu, te predložio da se Zakon u skupštinsku proceduru uputi po skraćenoj proceduri, u formi prijedloga.

– Zakonom o izmjenama i dopunama zakona o javnom informiranju treba precizno definirati šta je medij, šta podrazumijeva javno informiranje te definirati redukcije govora mržnje na društvenim mrežama s ciljem suzbijanja raspirivanja bilo kakve netrpeljivosti, navodi se, između ostalog u obrazloženju Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta.

Utvrđen je i Nacrt zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju i upućen Skupštini Unsko-sanskog kantona na odlučivanje. Nova zakonska rješenja se odnose na članove Zakona koji reguliraju pitanja uspostave i provođenja standarda u osnovnom obrazovanju, za koje je nadležna Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje. Došlo je do izmjena zakonskih rješenja koji reguliraju stručnu spremu nastavnika i saradnika u nastavi (uskladivanje s odredbama Zakona o visokom obrazovanju). Dio izmjena odnosi se na reguliranje procedura izbora i razrješenja školskih odbora i direktora (ograničenje trajanja mandata), kao i na rješavanje pitanja preuzimanja zaposlenika iz jedne škole u drugu na osnovu programa zbrinjavanja viška zaposlenika. Također izmjene se odnose i na Nastavne planove i programe odnosno kurikulum, a na istom polju je već započeta reforma, uvodi se digitalizacija u osnovne škole a što će uveliko unaprijediti cjelokupni sistem obrazovanja. Također, Nacrtom Zakona je predviđen besplatan prijevoz za sve učenike osnovnih škola, obrazložio je ministar Hopovac.

Vlada Kantona prihvatila je, na današnjoj sjednici, Konsolidovani godišnji obračun Budžeta USK za period 01.01. do 31.12.2021. godine i Periodični izvještaj za period 01.01.- 31.12.2021.godine Budžeta USK koji je obrazložio ministar finansija Vedran Prša.

Na 317. sjednici Vlada USK razmatrala je i prihvatila Program rada JU Služba za zapošljavanje Unsko-sanskog kantona za 2022. godinu te Izvještaj o radu za 2021. godinu Kantonalnog zavoda za pružanje besplatne pravne pomoći.

Preporuka Ministarstva pravosuđa i uprave za imenovanje kantonalnog pravobranioca u Kantonalno pravobranilaštvo Bihać nije dobila potrebnu većinu glasova.
Članovi Vlade USK prihvatili su Informaciju o spisku poljoprivrednih proizvođača koji su ostvarili novčanu podršku za biljnu proizvodnju sa kantonalnog nivoa u 2021.godini na području USK, urađenu po zahtjevu Federalnog ministarstva poljoprivrede.

Iz resora Ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike Vlada Unsko-sanskog kantona prihvatila je Izvještaj o utrošku sredstava iz Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2021. godinu koje je ovo Ministarstvo doznačilo centrima za socijalni rad sa područja USK za isplatu dječijeg doplatka.

Prošle godine za ovu namjenu doznačeno je ukupno 915.028 KM dok će za 2022. godinu, sukladno Odluci koju je Vlada USK usvojila na današnjoj sjednici, grant centrima za socijalni rad za isplatu dječjeg doplatka iznositi 1,500 000 KM.

U Budžetu Ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike za 2022. godinu planirana su i sredsta za potporu demografskog razvoja u iznosu od 100.000 KM koja će biti utrošena za isplatu naknade porodicama za treće i svako naredno živorođeno dijete na području Unsko-sanskog kantona. Vlada USK usvojila je danas i Odluku o programu utroška sredstava granta za ZU Lječilište Gata iz Budžeta Ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike.

– U Budžetu ovog Ministarstva za 2022. godinu planirana smo sredstva granta za ZU Lječilište Gata u iznosu od 277.000 KM a koja su namijenjena za finansijsku pomoć Lječilištu za izgradnju zatvorenog hidroterapijskog bazena i rekonstrukciju krova objekta, obrazložio je ministar Muris Halkić.

Na prijedlog Ministarstva za pitanja boraca i ratnih vojnih invalida, Vlada Unsko-sanskog kantona usvojila je Program utroška sredstava tekućih grantova neprofitnim organizacijama koje predstavljaju boračke populacije u ukupnom iznosu 724 000 KM.