Na prijedlog Sulejmana Kulenovića, ministra poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Vlada Unsko-sanskog kantona na sjednici održanoj danas u Bihaću donijela je Odluku o vrsti, osnovnim kriterijima i načinu ostvarivanja novčanih podrški u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji iz Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2022. godinu.

– Ovom Odlukom utvrđuje se vrsta, osnovni kriteriji i način ostvarivanja novčanih podrški u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji iz Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2022.godinu. Uzimajući u obzir da je Vlada Federacije Bosne i Hercegovine još nije usvojila Odluku i Program novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju za 2022. godinu, a u vezi enormnih poskupljenja u poljoprivrednoj proizvodnji (gorivo,mineralna dubriva, sjemenska roba i zaštitna sredstva) dovedena je u pitanje realizacija proljetne sjetve u 2022. godini. Sve navedeno uzrokovalo je nezavidan položaj poljoprivrednika Unsko-sanskog kantona, u najvećem broju proizvođača mlijeka. Zbog navedenog i radi mogućnosti realiziranja ove vrste novčanih podrški u najkraćem roku odlučili smo se za izradu ovakve Odluke, za vrstu podrške „Sufinansiranje laboratorijskih pretraga mlijeka i nabavke goriva za proljetnu sjetvu 2022.godine". Smatramo da je krenuti u realizaciju novčanih podrški za poljoprivredu s kantonalnog nivoa Budžeta USK a za realizaciju ove Odluke su potrebna sredstva u iznosu od 4.137.199 KM. U Budžetu Unsko-sanskog kantona za 2022. godinu za novčane podrške u poljoprivredi odobren je iznos u visini od 7.000.000 KM a preostali iznos od 2.862.800 KM biće raspoređen novom Odlukom, nakon objave Programa utroška sredstava "Poticaj za poljoprivredu" utvrdenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine sa kriterijima raspodjele za 2022. godinu, obrazložio je ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Sulejman Kulenović.
Na današnjoj sjednici Vlada USK, iz resora Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta, između ostalog podržala je program utroška sredstava za Zdravstveno osiguranje učenika i studenata za 2022. godinu

Budžetom Unsko-sanskog kantona za 2022. godinu Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta, za program zdravstvenog osiguranja učenika i studenata odobrena su sredstva u iznosu od 220.000 KM.

Usvojen je i Program utroška sredstava granta za sport planiran u Budžetu Unsko-sanskog kantona za 2022. godinu. U budžetu Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta grant za sport za 2022. godinu iznosi 1.214.082 KM a raspoređuje se na osnovu prijedloga Sportskog saveza USK.

Na prijedlog ministra zdravstva, rada i socijalne politike Murisa Halkića Vlada USK donijela je Odluku o listi lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja USK.

Ovom Odlukom utvrđuje se Lista lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja Unsko sanskog kantona, obim prava osiguranih lica na lijekove koji se finansiraju na teret sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona, način utvrđivanja Pozitivne liste lijekova, način i postupak propisivanja i izdavanja, praćenje potrošnje i kontrola propisivanja i izdavanja lijekova sa Pozitivne liste lijekova.

– Zavod zdravstvenog osiguranja USK povećao je iznos sredstava za finansiranje liste lijekova na 16.192.212 KM za 2022. godinu, ističe ministar Halkić.