Na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Vlada Unsko-sanskog kantona na 33. sjednici, održanoj danas u Bihaću, dala je saglasnost na tekst Kolektivnog ugovora za djelatnost predškolskog i osnovnog odgoja i obrazovanja za teritorij Unsko- sanskog kantona za period od naredne tri godine.

Ovlašten je ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta u Vladi Unsko- sanskog kantona Denis Osmankić da potpiše novi kolektivni ugovor.