Na danas održanoj sjednici Vlade Unsko-sanskog kantona, na prijedlog Ministarstva finansija, članovi Vlade usvojili su Izvještaj o izvršenju Budžeta Unsko-sanskog kantona za period 01. 01.- 30. 06. 2022. godine te prihvatili Periodični finansijski izvještaj za Budžet Unsko – sanskog kantona za period 01.01.-30.06.2022.godine.

Kako je ukazao Vedran Prša, ministar finansija pregledom prihoda, primitaka, rashoda i izdataka po ekonomskim kategorijama iskazano je da ukupno ostvareni prihodi u ovom periodu iznose 153.292.685 KM, a rashodi iznose 113.059.964 KM. Tekući suficit iznosi 40.232.721 KM.

Ukupan finansijski rezultat – suficit izvještajnog perioda iznosi 37. 391.868 KM.

Na današnjoj sjednici razmatran je i Izvještaj o korištenju tekuće budžetske rezerve za period 01.01.-30.06.2022. godine. Premijer Kantona Mustafa Ružnić ukazao je na potrebu da se ubuduće u Budžetu USK planira novi kod i sredstva dostupna za pomoć građanima koji se obraćaju za finansijsku podršku za liječenje teških bolesti.

Članovi Vlade USK primili su na znanje Informacija o stanju sigurnosti saobraćaja na području USK za period januar – juni 2022. godine i uputili istu na razmatranje Skupštini USK.

U informaciji Ministarstva unutrašnjih poslova navedeni statistički i analitički pokazatelji za izvještajni period januar – juni 2022.godine sa evidentiranih 977 saobraćajnih nezgoda, u odnosu na isti period 2021. godine (880), ukazuju da je, na području Unsko sanskog kantona došlo do povećanja broja saobraćajnih nezgoda za 97 ili 11% i smanjenja ukupnog broja stradalih lica za 39 ( 347 stradalih lica u 2022.godini u odnosu na 2021.godinu kada je stradalo 386 lica). Od ukupnog broja saobraćanih nezgoda (977) najviše ih se dogodilo na području Grada Bihaća (344 ili 35,2%), Grada Cazina (215 ili 22%) i općine Velike Kladuša (188 ili 19,2%).