Članovi Vlade Unsko-sanskog kantona na sjednici održanoj danas, u Bihaću, razmatrali su i prihvatili Informaciju o provedenoj finansijskoj reviziji Unsko-sanskog kantona za 2021. godinu sa Akcionim planom za otklanjanje utvrđenih slabosti, neregularnosti i nepravilnosti koji su identificirani u revizorskom izvještaju za 2021. godinu po dostavljenom Izvještaju o finansijskoj reviziji za 2021. godinu Ureda za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Zaduženi su nosioci aktivnosti da postupe u skladu sa rokovima za postupanje, definisanim u Akcionom planu za otklanjanje utvrđenih slabosti, neregularnosti i nepravilnosti koji su identificirani u revizorskom izvještaju za 2021. godinu.
Na 372. sjednici Vlade USK razmatrana je i Informacija u vezi sa zaključenim ugovorima o vansudskoj nagodbi izmedu Vlade Unsko sanskog kantona i tražioca sudskih izvršenja.

Vlada Unsko-sanskog kantona na prijedlog Ministarstva finansija prihvatila je Konačnu listu tražioca sudskih izvršenja, po Javnom pozivu za imaoce pravosnažnih sudskih odluka za potraživanja prema Unsko-sanskom kantonu te je 28.9.2022. godine isplaćeno 8.621.000 KM čime je provedeno 2251 naloga po potpisanim ugovorima o vansudskoj nagodbi za izmirenje obaveza utvrdenih pravosnažnim i izvršnim sudskim odlukama. Potpisnici ugovora o vansudskoj nagodbi za izmirivanje obaveza utvrdenih pravosnažnim i izvršnim sudskim odlukama u skladu sa potpisanim ugovorima u obavezi su da nadležnom sudu podnesu zahtjev za donošenje zaključka o obustavi postupka, kao i da kopiju zahtjeva uz dokaz o prijemu istog od strane nadležnog suda dostave Vladi Unsko-sanskog kantona. Navedena obaveza definisana je ugovorom i vezana je rokom od sedam dana računajući od dana kada su sredstva doznačena na transakcijske račune imaoca pravosnažnih i izvršnih sudskih odluka. Kako je od dana doznačavanja sredstava na transakcijske račune imaoca pravosnažnih i izvršnih sudskih odluka proteklo skoro mjesec dana, a imajući u vidu činjenicu da veliki broj imaoca nije postupio u skladu sa potpisanim ugovorima, neophodno je preduzeti odgovarajuće radnje kako bi se ažurirale evidencije tražitelja izvršenja koji se nalaze na redosljedu tražitelja izvršenja kod Unicredit banke. Kako je Vlada Unsko-sanskog kantona zaključila ugovore o vansudskoj nagodbi za izmirenje obaveza utvrđenih pravosnažnim i izvršnim sudskim odlukama potrebno je da se zaključeni ugovori dostave Kantonalnom pravobranilaštvu radi eventualnog poduzimanja pravnih radnji zastupanja ili drugih eventualnih mjera te je stoga potrebno pozvati potpisnike ugovora o vansudskoj nagodbi za izmirivanje obaveza utvrđenih pravosnažnim i izvršnim sudskim odlukama da postupe u skladu sa potpisanim ugovorima na način da nadležnom sudu podnesu zahtjev za donošenje zaključka o obustavi postupka, kao i da kopiju zahtjeva uz dokaz o prijemu istog od strane nadležnog suda dostave Vladi Unsko-sanskog kantona, radi ažuriranja evidencija.

Članovi Vlade Kantona podržali su prijedlog Ministarstva privrede o dodjeli sredstava Obrtničkoj komori Unsko-sanskog kantona za finansiranje troškova projekta Poduzetničko obrazovanje – jačanje razvoja obrta i poduzetništva. Obrtnička komora Unsko-sanskog kantona u projektnom prijedlogu “Poduzetničko obrazovanje – jačanje razvoja obrta i poduzetništva” navela je da ukupna finansijska vrijednost projekta iznosi 50.000 KM, a kako je istaknuto, predviđeno je da će kroz ovaj projekat Obrtnička komora USK, pored pokretanja poslovnog poduhvata, fokus svog djelovanja usmjeriti na nove pristupe podrške poduzetništvu kroz jačanje kompetencija kako bi se lakše nosili s promjenama i izazovima tržišta. Cilj projekta je provesti program poduzetničkog obrazovanja sa naglaskom na očuvanje postojećih i otvaranje novih radnih mjesta i poduzetno ponašanje pri zapošljavanju i tehnološki razvoj, te sticanje znanja i vještina članova Obrtničke komore, trgovačkih, ugostiteljskih kao i ostalih samostalnih poduzetnika.

Ministarstvo privrede podržat će i dva nova projekta Privredne komore USK i to projekat ,,Promocija metalnog sektora USK” te realizaciju projekta Analiza radne snage i potreba tržišta USK. Analiza će sadržavati tri cjeline: analiza trenutnog stanja na području USK, analiza tržišta rada, odnosno potrebe za radnom snagom, te analiza nastavnih planova i programa i upisnih politika srednjeg i visokog obrazovanja USK, obrazložila je Samra Mehić, ministrica privrede.

Vlada Unsko-sanskog kantona na današnjoj sjednici dala je saglasnost na tekst Amandmana na Sporazuma o sufinansiranju na projektu “Zeleni ekonomski razvoj III”, zaključenog između Vlade Unsko-sanskog kantona i Razvojnog programa Ujedinjenih nacija UNDP, kojim se osigurava učešće Vlade Unsko-sanskog kantona u projektu povećanja energijske efikasnosti na školskim objektima Osnovne škole Prekounje, Bihać i Pravnog fakulteta Univerziteta u Bihaću.